top of page

Een installatie over de posities die we innemen binnen persoonlijke en publieke ruimtes.

Klik voor geluid op de video

 

 

TERUG

An experiment into the effect of overlaps in hard and soft.

Schermafbeelding 2021-02-03 144953.png
Schermafbeelding 2021-02-03 145124.png

Voor deze installatie heb ik onderzoek gedaan naar hoe mensen zich binnen persoonlijke ruimtes gedragen tegenover publieke ruimtes. Uit dit onderzoek bleek dat wanneer een persoon zich in een publieke ruimte bevond deze zich aanpaste aan de rest. Inspelende op dit onderzoek ben ik mezelf gaan filmen in de publieke ruimte.

Ik filmde het zodanig dat ik verdween wanneer de publieke ruimte in beeld kwam en weer goed te zien was wanneer de publieke ruimte vervaagde. Op deze manier ging ik op in de menigte en kwam ik terug wanneer je naar het individu keek.

Hierna ben ik mezelf van voren gaan filmen met een zwarte achtergrond.

Dit representeerde de persoonlijke ruimte waarbij er aandacht naar mijn ging en ik mezelf wel liet zien.

In beide video's heb ik dezelfde timing gebruikt van scherp en onscherp filmen zodat ik ze tegenover elkaar tegelijkertijd af kon spelen.

Tussen deze twee video's heb ik een ruit met spiegelfolie geplaatst wat ervoor zorgde dat er een overlap plaatsvond.

Wanneer je vanaf de publieke kant kijkt zie je enkel de publieke ruimte die de persoonlijke ruimte verstopt. Wanneer je vanaf de persoonlijke kant kijkt overlapt deze met de publieke kant waardoor mijn gezicht zich ook in de publieke ruimte laat zien. Dit was ook een reactie op hoe je pas echt iemand kunt zien wanneer je deze persoonlijk kent.

Aan de andere kant van de spiegelfolie ruit heb ik lampen geplaatst.
Deze lampen gaan automatisch omstebeurt aan en uit zodat er steeds één kant in het licht staat.
Dankzei het spiegelfolie kun je enkel vanuit de donkere kant naar de lichte kant kijken en krijg je vanuit de lichte kant een spiegel voor je.
Dit representeert opnieuw de persoonlijke en publieke kant.
Aan de lichte kant wordt je bekeken en wordt je jezelf hiervan bewust waardoor je gedrag veranderd. Ook wordt je gelijk geconfronteerd met je spiegelbeeld wat je nog zelfbewuster maakt.
Wanneer je in het donker staat kijk je vanuit de persoonlijke kant waar je jezelf kunt laten zien omdat je niet bekeken wordt. Tegelijkertijd zie je de ander in de publieke kant staan wat jouw een toeschouwer maakt en je bewust maakt van de rol die ook jij speelt in andermans gemak toestand.
Op deze manier wil ik dat je het gevoel en de bedoeling van mijn installatie zelf ervaart.

bottom of page